Aerosoltherapie

Aeorosoltherapie wordt aangeraden aan mensen met luchtwegenproblemen. Op die manier kunnen ze het geneesmiddel inhaleren zodat het rechtstreeks in de longen komt.

 

Het geneesmiddel wordt hiervoor opgelost in een vloeistof, deze vloeistof wordt omgezet in nevel en mist die u via een mondmasker inademt.

 

Kopen én huren bij Idealpharma en Apotheek Zwaantje

U kunt steeds een aerosoltoestel kopen bij Idealpharma of Apotheek Zwaantje, maar omdat deze therapie meestal van kortere duur is, huren de meeste mensen zo’n toestel.


Het huren van het aerosoltoestel kost bij Idealpharma en Apotheek Zwaantje 50 cent per dag. U betaalt ook een waarborg die u nadien terugkrijgt.

 

Elk toestel wordt voor aflevering door ons gereinigd, getest en ontsmet. Wij vragen u dan ook het toestel juist en hygiënisch verantwoord te gebruiken.

Gebruik het aerosoltoestel nooit in ruimtes waar gerookt wordt.

 

Mondmasker

Dit moet u steeds aankopen. Dit om hygiënische redenen. Ze kunnen niet langer dan enkele maanden gebruikt worden, alvorens ze te vervangen.

 

Het bereiden van een oplossing

Was uw handen met water en zeep voor u de oplossing bereidt. Doe dit alvorens het vernevelen in het geneesmiddelpotje om besmetting en afbraak van het geneesmiddel te voorkomen.

 

Voeg indien nodig fysiologische zoutoplossing toe tot de minimale starthoeveelheid van 3 à 4 ml. Doe dit altijd met steriele oplossingen op kamertemperatuur. Gebruik geen gewoon water.

 

Neemt u verschillende geneesmiddelen tegelijkertijd met de vernevelaar, meng dan alleen geneesmiddelen in het potje die mogen gemengd worden. Vraag dit desnoods na bij uw arts of apotheker. Schudden voor gebruik!

 

De oplossing vernevelen

Plaats het toestel op een horizontaal oppervlak. Ga er recht voor zitten en neem een ontspannen houding aan.
Kinderen plaatsen het masker over de mond en/of neus. Bij gebruik van een masker is het belangrijk de neus eerst grondig te snuiten. Op die manier worden de geneesmiddelen beter opgenomen.

 

Hou de vernevelaar rechtop voor een gelijkmatige nevel en zet het toestel aan. Het hoofd is lichtjes achterover gebogen. (De patiënt moet eerst starten met inademen langs het masker alvorens het toestel aan te zetten.) Adem traag in langs uw mond. Houd uw adem gedurende 5 seconden in en adem rustig uit. Adem niet uit in de richting van de compressor om te vermijden dat hij vuil wordt.

 

Praat niet tijdens het vernevelen. Indien er een korte pauze nodig is, zet dan de compressor even uit en neem het mondmasker weg. Zet de toediening verder tot 1 minuut nadat de vernevelaar begint te sputteren, of ten laatste na 10-15 minuten.

 

Zet het toestel af. Een kleine hoeveelheid vloeistof blijft achter in het geneesmiddelpotje. Demonteer na elk gebruik en spoel het geneesmiddelpotje en het mondmasker of mondstuk met lauw water. Daarna laat u alle onderdelen drogen op een propere doek.

Spoel na het vernevelen uw mond met water door te gorgelen. Hierbij het water niet inslikken!

 

Gebruikt u een mondmasker, was dan na het vernevelen uw huid rond neus en mond om huidirritatie te voorkomen.

 

Schoonmaak en onderhoud

Wanneer u een vernevelaar gebruikt, is een goede hygiëne en een goed onderhoud zeer belangrijk. Dit vraagt tijd maar is nodig om infecties te voorkomen. Door verontreiniging van het toestel kunnen er bacteriën in de vernevelaar groeien. Ook kan achtergebleven vloeistof kristallen vormen die de kanaaltjes kunnen verstoppen waardoor het geneesmiddel niet meer tot in de longen terechtkomt.

 

Na elk gebruik worden het geneesmiddelpotje en mondmasker gespoeld met lauw water.
Na de laatste aerosolbeurt van elke dag worden de onderdelen van het masker en potje met lauw water en detergent gereinigd en nadien onder warm stromend water afgespoeld.

 

Gaat het om een chronische behandeling, dan wordt aangeraden om het masker om de maand te vervangen.