Niet gebruikte medicatie

Ongebruikte of vervallen geneesmiddelen mogen nooit zomaar worden weggegooid met het huisvuil. Ze kunnen een bedreiging vormen voor het leefmilieu.

 

Wat doet u dan wel?

U kunt deze medicatie (zonder de verpakking en de bijsluiter) kosteloos afgeven in de apotheek. De apotheker zorgt ervoor dat alle teruggebrachte geneesmiddelen op een veilige en ecologisch verantwoorde manier ingezameld en vernietigd worden.